registrovať sa - založiť nový účet | Zabudli ste heslo? Potrebujete nový aktivačný kľúč?

Všeobecné obchodné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky (ďalej „VOP“) upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa portálu a používateľov tohto portálu.

Prevádzkovateľom portálu je  

Jozef Blichár, IČO 17798281

Kontakt:

Bystrická 1035
966 81 Žarnovica
045/681 35 63
blichar@blichar.sk
www.blichar.sk

Právne vzťahy, ktoré VOP neupravuje a spory s tým vzniknuté, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými zákonmi v platnom znení.

zákon č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník,

zákon č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa,

zákon č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji

zákonom č. 22/2004 Z. z., o elektronickom obchode

zákonom č. 513/1991 Z. z.

zákonom č.102/2014 Z.z.