registrovať sa - založiť nový účet | Zabudli ste heslo? Potrebujete nový aktivačný kľúč?

Všeobecné obchodné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky (ďalej „VOP“) upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa portálu a používateľov tohto portálu.
Prevádzkovateľom portálu je:


Jozef Blichár, IČO 17798281


Kontakt:
Bystrická 1035, 966 81, Žarnovica
045/681 35 63
blichar@blichar.sk
www.blichar.sk


Právne vzťahy, ktoré VOP neupravuje a spory s tým vzniknuté, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými zákonmi v platnom znení.
zákon č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník,
zákon č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa,
zákon č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
zákonom č. 22/2004 Z. z., o elektronickom obchode
zákonom č. 513/1991 Z. z.
zákonom č.102/2014 Z.z.